Október 2, 15.00

 

Első gyűlését 2013. szeptember 22-én tartotta a Mosómedve őrs. Az őrsi gyűléseket a tíz cserkésztörvény szellemében tartja három önkéntes őrsvezető, Kiss Angelika, Sviták Lenke és Sütő Bori.

A magyar cserkészmozgalom küldetése tömören így jellemezhető:

A cserkészet célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen kívül még célja a magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészet az ISTEN, HAZA, NEMZET és EMBERTÁRSAINK szeretetére neveli cserkészeit. A cserkészmunka lényege, hogy cserkészeink a „Cserkésztörvények”-ben legjobb tudásuk szerint próbáljanak élni. A törvények nem tiltó jellegűek, hanem biztatják cserkészeinket a helyes magatartásra. A vezetők is természetesen ezen törvények szellemében vezetik a reábízott cserkészeket, mivel „A vezetés elsősorban példa”. /Teleki Pál/

Az őrs a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Érsekújvári 7. Számú Czuczor Gergely Cserkészcsapata alá tartozik. Helyileg az Iglice egylet és több magyar vonatkozású szervezet támogatását élvezi. A Mosómedve őrs 5-8 éves gyerekekkel alapult. Távlati terv egy idősebb korosztályt felkaroló őrs alapítása is.

További információk, jelentkezéssel kapcsolatos információk a Gyere közénk! részben találhatók.